Dzialalnosc Koszalinskiego Klubu Szaradzistów

Działalność klubu szaradzistów "Diagram"

Klub Szaradzistów z założenia zrzesza wszystkich miłośników rozrywek umysłowych chętnych do bliższych kontaktów i spotkań na żywo. Aby zostać członkiem klub nie trzeba być "wybitnym szaradzistą", czy też autorem. Wystarczy chęć wspólnego spędzania czasu na rozrywkach umysłowych. Przynależność do Federacji klubów Szaradzistów wymaga rejestrowania liczby członków tak więc niezbędne są minmalne formalności w postaci wypełnienia deklaracji członkowskiej i opłacania symbolicznej składki miesięcznej, która w większości jest "konsumowana" na spotkaniach klubowych. Obecność na spotkaniach nie jest obowiązkowa. Osoby mające problem z dojazdem mogą także zadeklarować chęć bycia członkiem "Diagramu".

Niewątpliwie największą zaletą przynależności jest kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach. Szansa na współpracę i pomoc w rozwiązywaniu szaradziarskich problemów. Klubowicz może reprezentować klub i siebie na ogólnopolskich imprezach szaradziarskich. Autorzy klubowi także mają większe szanse zaistnieć na rynku wydawniczym, ponieważ współpracujemy z prasą lokalną, w której najlepiej stawiać pierwsze kroki.

Klub zorganizował trzy ogólnopolskie biesiady szaradziarskie w okolicznych nadmorskich miejscowościach, a także od kilku lat przeprowadza wraz wydawcą "Głosu" Szaradziarskie Mistrzostwa Pomorza.

Członkowie klubu układają na zamówienie różnorodne rozrywki umysłowe, od krzyżowek z hasłem, poprzez jolki, panoramy i zadania graficzne w formie gotowej do publikacji.

Zapraszamy!